Veelgestelde vragen

Abonnementen
Dient het abonnement op naam van 2 personen gezet worden?
Nee, 1 persoon is voldoende.
Mag het abonnement op naam van een huisbaas gezet worden?
Ja, dat is toegestaan.
Kan het abonnement op een andere naam overgeschreven worden?
Ja, dat is mogelijk en kosteloos. Overschrijven kan ook binnen de minimale termijn, de nieuwe huurder dient dan nog wel op zijn minst de resterende termijnen van de minimale periode te huren.
Hoe gaat de verlenging van een abonnement in zijn werk?
Een abonnement loopt, na de minimale periode, per dag door en kan dus ook per dag opgezegd worden. Bij veel andere verhuurbedrijven zit je er steeds weer voor b.v. een half jaar aan vast, zo niet bij Splash Lease!
Opzeggen
Hoe kan ik opzeggen?
Een beeindigingsverzoek kan telefonisch, per email of schriftelijk aangevraagd worden.
Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn is 1 maand. Als je dus bijvoorbeeld per 18 juni wilt opzeggen dan zul je dat voor 18 mei moeten aangeven.
Kan ik elke dag opzeggen?
Ja, opzeggen na de minimale termijn kan elke dag geschieden. Het abonnement loopt steeds per dag door, je zit er dus niet steeds weer voor bijvoorbeeld een half jaar aan vast zoals bij vele andere verhuurders! Als je b.v. op de 8e van een maand opzegt dan zullen we alleen nog die 8 dagen naar rato in rekening brengen.
Wordt de automatische incasso bij beeindiging gestopt?
Ja, daar hoef je zelf niets voor te doen.
Betaling
Op welke wijze vindt de betaling plaats?
Betaling vindt plaats via automatische incasso.
Wanneer vindt de betaling plaats?
De automatische incasso vindt plaats rond de 4e van elke maand. De eerste keer is afwijkend, deze vindt in de regel 1 tot 2 weken na aflevering plaats.
Hoe wordt de eerste keer gerekend?
Bij de eerste keer wordt de huur gerekend vanaf de dag van plaatsing tot aan de eerste van de daarop volgende maand. Voorbeeld: als het apparaat op de 20e wordt afgeleverd dan zal voor die maand nog 10/31 (of 10/30) van de huur berekend worden. Het eenmalig bedrag wordt direct na opdracht of tegelijk met de eerste huurtermijn geind.
Mag er een huisrekening opgegeven worden?
Ja, dat mag.
Reparatie
Wie betaalt de kosten voor een reparatie?
Wanneer er normaal gebruik is gemaakt van het product, betalen wij de reparatie!
Hoelang duurt een reparatie?
Gemiddeld wordt een storing binnen 3 tot 4 werkdagen na melding verholpen.
Moet de monteur altijd uit Utrecht komen?
Nee, de monteur komt uit je eigen regio.
Mag een storing door een huisgenoot gemeld worden?
Ja, dat mag.
Wanneer vervangen jullie b.v. een wasmachine of droger?
Als reparatie niet zinvol meer is of als er vaak een kleine storing optreedt.
Aansluiting
Wordt de apparatuur aangesloten?
Ja, mits er een standaard aansluitpunt in de nabijheid aanwezig is.
Als er geen aansluitpunt is zorgt Splash Lease dan hiervoor?
Nee, daar dien je zelf (of een loodgieter) voor te zorgen.
Kan een oud apparaat gratis afgevoerd worden?
Ja, dat kan, zelfs van b.v. een 4e verdieping! Het moet wel in alle redelijkheid te doen zijn. In de praktijk is het in 99% van de gevallen geen enkel probleem!
Sluiten jullie het apparaat ook aan als dit niet op de begane grond staat?
Ja, een 1e, 2e, 3e of 4e verdieping maakt niet uit. Wel moet de locatie in alle redelijkheid bereikbaar zijn.
Wij hebben een trekschakelaar, sluiten jullie de wasmachine hierop aan?
Ja, mits de trekschakelaar zich binnen 1,5 meter van het apparaat bevindt en van deugdelijke kwaliteit en in goede staat is. Aansluiten op een trekschakelaar is kosteloos.
Overige zaken
Levert Splash Lease door heel Nederland?
Ja, mits de locatie per direct wegvervoer te bereiken is. Tevens leveren wij in grensplaatsen met Belgie zoals b.v. Vroenhoven.