Voorwaarden (klik op een kopje voor een uitgebreide toelichting daarop)


Abonnementen
Een product wordt gehuurd in combinatie met een bepaalde abonnementvorm die zich onderscheiden in de minimale huurperiode:

Student Studiejaar
Student Voordelig
Student Ideaal 

1 jaar
2 jaar
3 jaar


Na het verstrijken van de minimale huurperiode loopt het abonnement per dag door en kan het dus ook, met inachtneming van 1 maand opzegtesrmijn, per dag opgezegd worden. Je zit er dus niet steeds weer voor b.v. een half jaar aan vast zoals bij vele andere verhuurbedrijven!

Wij verhuren alleen aan studentenhuizen. Daarvoor kunnen wij bewijs vragen in de vorm van b.v. een kopie van collegekaarten.
Serviceniveau
Bij de huur is volledige service inbegrepen. Storingen worden door ons kosteloos verholpen.
Een storing kun je telefonisch (0800-444HELP, gratis), per email of via deze website aanmelden. Indien het euvel niet telefonisch te verhelpen is zullen we een monteur uit je eigen regio langs sturen. Gemiddeld wordt hierbij 90% van de storingen binnen 3 tot 4 werkdagen verholpen. Indien een onderdeel besteld moet worden kan dit enige dagen langer zijn.

Mocht reparatie te lang op zich laten wachten of wordt direct geconstateerd dat reparatie zinloos is dan zal het product kosteloos vervangen worden. Dit gebeurt ook als er te vaak een (kleine) storing optreedt.

Nieuwe en gebruikte producten
Huur van zowel nieuwe als gebruikte producten is mogelijk. Bij Merkproducten en Huismodellen betreft het altijd nieuwe producten.
Verder geen toelichting

Afvoeren van een oude wasmachine of ander apparaat
Een aanwezige oude wasmachine of ander apparaat kan door ons kosteloos worden afgevoerd. Ook van een 1e, 2e, 3e of 4e verdieping.
Het afvoeren moet wel in alle redelijkheid te doen zijn. Voorbeelden van situaties waarin we niet kunnen garanderen dat we het oude apparaat af kunnen voeren zijn b.v als blijkt dat er nog water in de wasmachine zit waardoor deze te zwaar is of dat het bovenblad ontbreekt waardoor geen grip mogelijk is. In de praktijk is het echter in 99% van de gevallen geen probleem!

Er kan 1 apparaat per nieuw afgesloten abonnement afgevoerd worden. Een 2e apparaat afvoeren is onder voorbehoud mogelijk en kost € 15,-. Voorbeeld: als je een wasmachine en een droger gaat huren en je wilt 2 oude wasmachines en 1 oude droger af laten voeren dan wordt 1 wasmachine en 1 droger gratis afgevoerd en de 2e wasmachine voor € 15,-.

Bezorgen
Bezorging vindt plaats in heel Nederland en in sommige grensplaatsen van Belgi‘ zoals b.v. Vroenhoven. Levering op een 1e, 2e, 3e of 4e verdieping is mogelijk en kosteloos. Wel moet de locatie in alle redelijkheid te bereiken zijn.
Een afspraak wordt telefonisch gemaakt minimaal 1 dag voor de dag van bezorgen of ophalen. Daarbij wordt een bepaalde tijdspanne aangegeven. Mocht de dag niet uitkomen dan zal de afspraak doorschuiven naar de volgende route. Gemiddeld bezorgen wij binnen 3 tot 4 werkdagen na bevestiging van de opdracht. De huurder dient tijdens kantoortijden beschikbaar te zijn om het product bij bezorging in ontvangst te nemen of bij ophalen af te geven.

Takelen kan onder bepaalde voorwaarden waarbij kosten in rekening gebracht kunnen worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Het adres moet per direct wegvervoer te bereiken zijn, de Waddeneilanden b.v. vallen daar niet onder.

Aansluiten
Een product wordt aangesloten op een bestaand en standaard aansluitpunt. Aansluiten van wasmachines en drogers op een trekschakelaar is mogelijk en kosteloos.
De trekschakelaar dient van deugdelijke kwaliteit en in goede staat te zijn.

De locatie van het product dient zodanig te zijn dat dit binnen het bereik van het aansluitpunt aangesloten kan worden met de door de fabrikant bijgeleverde aansluitstukken.
Als b.v. een wasmachine een toe- en afvoerslang heeft van 1,5 meter dan dient de plaats waar de wasmachine komt te staan zich binnen dat bereik te bevinden. Verlenging is beperkt en tegen kosten mogelijk.

Indien een aanvoerkraan niet met de hand dicht te draaien is zullen wij het product (c.q. wasmachine of vaatwasser) daarop niet of alleen onder verantwoordelijkheid van de huurder aansluiten.

Omruiling
Indien reparatie van een product niet zinvol meer is zal het vervangen worden. Hierbij zal tegelijkertijd het te vervangen product retour gehaald en het nieuwe geleverd worden.
Aan een omruiling zijn geen kosten verbonden.

De beslissing om een product niet meer te repareren hangt af van een aantal factoren waaronder de aard van de storing, de leeftijd van het product en de storingshistorie van het product. Hoe ouder b.v. de wasmachine des te eerder zal tot vervanging overgegaan worden. Ook als een wasmachine te vaak een kleine storing vertoont zal deze vervangen worden.

Een product wordt vervangen door een product met tenminste dezelfde hoofdeigenschappen. Bij een wasmachine b.v. zal deze vervangen worden één met tenminste het zelfde toerental en wascapaciteit. In de praktijk gaat de klant er veelal op vooruit; de jongere types hebben doorgaans meer mogelijkheden dan hun voorgangers!

Betalingen
Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen en per automatische incasso. De huur wordt gerekend vanaf de dag van plaatsing. Een eenmalig bedrag wordt direct of tegelijk met de eerste huurtermijn geind.
De eerste keer dat de huur geind wordt zal de huur gerekend worden vanaf de dag van plaatsing tot aan de 1e van de daarop volgende maand. Dit wordt gedaan naar rato van het aantal nog resterende dagen van die maand. Voorbeeld: Als een gehuurd product geleverd is op de 10e van een maand dan zal de huur voor die maand 20/30 deel van de maandhuur bedragen.

Maandelijks wordt de huur vooraf geind omstreeks de 4e van elke maand. De huurder kan echter kiezen voor innen omstreeks de 15e of 23e van elke maand. In dat geval wordt de huur vooraf geind voor de maand die daarop volgt.

Indien een huurder de huur voor minimaal 1 jaar vooruit betaalt wordt een korting verleend van 3% op de vooruitbetaalde huur. Deze korting wordt na ontvangst van het vooruitbetaalde bedrag aan de huurder vergoed.

Standaard is geen borg vereist. Splash Lease behoudt het recht voor om dit in bepaalde gevallen wel te eisen.

Verwijderingsbijdrage
De verwijderingsbijdrage is bij verhuur niet van toepassing.
De verwijderingsbijdrage (VWB) is alleen van toepassing indien u een nieuw product zou kopen. Verhuur is een vorm van dienstverlening, de verwijderingsbijdrage is daarom niet van toepassing. Er zijn vele verhuurbedrijven die aangeven dat de verhuurprijzen inclusief deze VWB zijn, feitelijk is dit dus misleidende informatie!

Overneming van een abonnement
Een abonnement kan te allen tijde kosteloos op een andere naam gezet worden.
Aan een overneming zijn geen kosten verbonden.
Je kunt een abonnement ook binnen de minimale periode op een andere naam zetten; de nieuwe huurder zal dan tenminste nog het resterende deel van de minimale periode moeten huren. Als je dus b.v. een wasmachine huurt met een Studiejaar abonnement en je zou na 8 maanden het abonnement over laten zetten op een andere huurder dan dient deze nieuwe huurder nog minstens 4 maanden te huren.

Een overnemingverzoek kan telefonisch, per email, schriftelijk of via deze website.

Beeindiging van een abonnement
Een abonnement kan na de minimale termijn te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.
De huur wordt gerekend tot aan de beëindigingdatum. De huurder dient de gelegenheid te bieden om het gehuurde product tijdens kantoortijden retour te halen.

Wat nu als je voor b.v. een Studiejaar abonnement (minimaal 1 jaar huren) afgesloten hebt en je hoort na 10 maanden dat je het huis uit moet? Je kunt in zo'n geval het gehuurde product wel eerder laten ophalen, de resterende huurtermijnen van de minimale periode dienen echter dan nog wel voldaan te worden.

Een beëindigingverzoek kan telefonisch, per email, schriftelijk of via deze website.

Overname van het product
Een klant kan een product dat langer dan 3 jaar gehuurd is te allen tijde overnemen. De prijs hiervoor wordt door Splash Lease vastgesteld en aan de klant aangeboden.

Verhuizing
Als je gaat verhuizen kan het gehuurde product mee verhuizen. De kosten daarvoor bedragen E 50,- per te verhuizen product, ongeacht de bestemming.
Hou rekening met het feit dat het niet altijd mogelijk is om van te voren een precieze dag voor de verhuizing af te spreken. Zo kan het zijn dat op de dag dat jezelf verhuist er geen route is die jouw plaats aandoet. In dat geval zul het product dus eerder of later moeten laten verhuizen.

Annuleren
Je kunt een abonnement kosteloos annuleren indien je dat uiterlijk voor 15:00 op de dag voor afleveren doet.
Indien de annulering ons na 15:00 bereikt worden € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annuleren op de dag dat het product afgeleverd gaat worden, worden € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren na levering is niet mogelijk.

Een annuleringsverzoek kan telefonisch, per email, schriftelijk of via deze website.

Verzekering
Wij adviseren de huurder om een inboedel- en/of opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering is alleen van belang indien je als huurder ook eigenaar bent van het pand, bij studenten komt dit niet zo heel vaak voor!
Waterschade kan vervelend zijn, er is al snel grote schade. Als b.v. een wasmachine op zeker moment lekkage vertoont dan is Splash Lease hiervoor niet aansprakelijk te stellen. De schade aan inboedel (zoals b.v. vloerbedekking of je PC) is doorgaans verzekerd op de inboedelverzekering van degene aan wiens zaken de schade toegebacht is. Mutatis mutandis geldt dit voor de opstal, dus schade aan b.v. behang of een plafond is verzekerd op de opstalverzekering van de eigenaar van het pand waar de schade ontstaat.

Als student huur je doorgaans je kamer bij een verhuurder. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over de opstal, dit is de verantwoordelijkheid van de verhuurder/huiseigenaar. Wel dien je voor je eigen kamer dan een inboedelverzekering afgesloten te hebben.

Als Splash Lease b.v. een wasmachine of vaatwasser niet goed aansluit en daarbij verwijtbaar handelen toegerekend kan worden dan zijn wij voor de gevolgschade verzekerd.

Schroom niet om contact met ons op te nemen, graag zijn wij bereid dit onderwerp uitvoerig toe te lichten!